Meld flytning

- Ikke nødvendig
- Aflæs tallet i display
- Tryk èn gang på knap på fjernvarmemåleren og aflæs display
- Skal ikke aflæses