Prisstigning i 2023

10. oktober 2022

På grund af kraftigt stigende priser på træ flis bliver vi desværre nødt til at sætte prisen op. KWh prisen hæves fra 0,60 kr. til 0,90 kr. Taksten for 0 - 40 m² i fastafgiften hæves fra 80 kr./m² til 98,50 kr./m². Alle andre takster er uforandret. Vi arbejder på at finde løsninger der kan sænke varmeprisen igen.