Menu

Login
Brugernavn:
Kodeord:
Det eksisterende energisystem er beskrevet herunder og er fysisk placeret henholdsvis på Skolevej og Jagtvej, 5960 Marstal.
·         18.300 m2 solafangeranlæg
·         18,3 MW bioloie kedelanlæg
·         10.340 m3 damvarmelager
·         3.500 m3 sandlager (fjernet i forbindelse med SUNSTORE 4 projektet)
·         2.100 m3 stål lagertank
·         Årlig ydelse 28.000 MWh
·         1.550 tilsluttede forbrugere 

Det nye energisystem i SUNSTORE 4 projektet består af følgende:
·         15,000 m2 solfangeanlæg
·         4.0 MW flis/pil kedel inklusiv en termisk oliekedel til ORC enheden. Varmeoutput 3,25 MW
·         750 kWel ORC
·         1,5 MW (termisk) CO2 – drevet varmepumpe
·         75,000 m3 damvarmelager
·         Ny kedelcentral Skolevej
·         Årlig ydelse med tilslutning af Ommel 30.000 MWh
 

Efter udvidelsen med  SUNSTORE 4 projektet er der nu installeret følgende :

·         33.300 m2 solafangeranlæg
·         18,3 MW bioloie kedelanlæg
·         85.340 m3 damvarmelager
·         2.100 m3 stål lagertank
·         4.0 MW flis/pil kedel inklusiv en termisk oliekedel til ORC enheden. Varmeoutput 3,25 MW
·         750 kWel ORC
·         1,5 MW (termisk) CO2 – drevet varmepumpe
Produktionsfordelingen mellem de enkelte elementer i projektet er vist herunder:
  • 55 % dækkes af solvarmen
  • 40 % dækkes af flisfyret
  • 4 % dækkes af varmepumpen
  • 1 % forventes af skulle dækkes af de eksisterende oliekedler,der køre på bioolie

Marstal Fjernvarme A.m.b.a • Jagtvej 2 • 5960 Marstal • Telefon: 62 53 15 64 • E-mail: info@solarmarstal.dk